تماس

اگر یادداشتی درباره‌ی مهندس بهپور یا خاطره‌ای از ایشان دارید که مایل‌اید در سایت درج شود یا اگر هر نظر یا پیشنهادی درباره‌ی سایت دارید به نشانی زیر ایمیل بفرستید:

bavand.behpour[at]gmail.com

Comments