نرگس ریاحی

در بیكران آسمان‌ها

همانجا كه در نگاه پرستوهای مهاجر

خورشیدی می‌درخشد

آری

در فراسوی تمام افق‌ها آن روزها را می‌جویم

كلاسی كه تو معلمم بودی و من دانشجو

تو عشق می‌آموختی و من …

روزها چه زود می‌گذرد

و چه‌قدر آسان انسانیت‌ها را می‌دزدند

دیگر تو

نیستی

و كلاس خالی مانده است

ولی خوب می‌دانم و ایمان دارم

كه در عرش خانه‌ای از نور برگزیده‌ای.

نرگس رياحي

۸۳/۳/۱۹

Comments