نیره دانش‌پژوه

نام تو یادواره

بگو تو را چه بنامم؟

بگو تو را چه بنامم؟

قدیس من!

لقاح مطهر!

مسیح مقدس!

نجیب، شریف، بزگوار …

نامت ستاره‌ای است سعد

در آسمان طالع مینو

نام تو،

اسطوره‌ی همیشگی یار و یاوری‌ست

نامت علی‌ست

شاید كه خسته از زمانه‌ی بدخو رفتی،

اما تو زنده‌ای

تو هیچگاه نمی‌میری

طنین صدایت در فضا جاودانه است

و باز

تصویر چهره‌ی پرمهرت تكرار می‌شود:

در نگاه صبور آزاده

در پیشانی بلند باوند

و در ذكاوت چشمان پوریا

كه هوشمندانه می‌خندد

هستی دوباره تداوم می‌یابد … .

نیره دانش‌پژوه

Comments