احسان اصنافی

اندوه رفتن‌ات قلبهایمان را شكست و امری باورنشدنی را برما تحمیل نمود. هنوز نگاههای مهربانانه و دلسوزانه‌ات در كلاسهای درس زنده و زیباست. سالی كه بدون شما كلاسها آغاز گردد نمی‌دانم با چه رنگ و بویی قابل توصیف باشد. هنوز نگاه سرشار از خوشحالیت را در زمان شنیدن خبر ازدواجم، نصایح پدرانه‌ات در مورد كارهای خارج از دانشگاهم، ذوق و تبریك گرمت در زمان شنیدن تولد فرزندم و لطفهای استادانه‌ات، درسهایی كه دیگر شنیدن آنها را از زبان دیگری بعید می‌دانم و … در ذهنم نقش بسته و فراموش نخواهد شد … و خواهم گفت و به گمانم همه خواهند گفت كه ای استاد گرانقدر هیچ پروژه‌ای را بدون یاد تو به پایان نخواهیم برد زیرا خود به خود روزانه با پیامهای پدرانه‌ات روبه‌رو خواهیم شد. امیدوارم كه مورد لطف و نظر حق تعالی و ائمه‌ی‌ معصومین قرار گیری و روسفید در آن دنیا دست ما را نیز بگیری. ما نیز با دعای خود شما را فراموش نخواهیم كرد،

ارادتمند شما،

سید احسان اصنافی

۸۳/۳/۱۹ا

Comments