دکتر عباسعلی نظربلند

اینجانب آقای مهندس بهپور را از سالها پیش می‌شناسم. در یك محله و یك شهر (شیراز) بزرگ شدیم، در یك دانشگاه تحصیل كردیم (هرچند همدوره نبودیم) و در یك دانشكده و دانشگاه همكار بودیم. آنچه در میان دوستان مورد اتفاق است این است كه ایشان در ابعاد گوناگون ممتاز و سرآمد بودند. در دوران تحصیل رتبه اول، در مسائل علمی صاحبنظر، در مسائل اجتماعی ژرف‌نگر و دارای سجایای اخلاقی فوق‌العاده‌ای بودند. عمق عشق ایشان به مملكت و ملت را می‌توان از سخنانی كه در آخرین بهار زندگی سراسر متعهدانه‌ی خویش در جشن دانش‌آموختگان دانشكده‌ی مهندسی سال ۱۳۸۳ ایراد نمودند به خوبی درك كرد. آنچه من خود شاهد آن بودم دفاع مسؤولانه از حقوق دانشجویان گرامی و نیز تلاش پیگیر ایشان در شورای آموزش دانشكده‌ی مهندسی برای بهبود و ارتقاء كیفیت آموزش دانشگاه بود كه برای اینجانب خاطره‌ای ماندگار باقی خواهد ماند … و در یك كلام: عاش سعیداً و مات سعیداً. یاد ایشان گرامی باد.

با احترام،

دكتر عباسعلی نظربلند

عضو هیأت علمی دانشكده‌ی مهندسی

Comments