دکتر منصور طاهری

شادروان مهندس لطفعلی بهپور استاد دانشكده‌ی مهندسی دانشگاه شیراز در زندگی پربار و نه‌چندان دراز خویش میراثی عظیم به یادگار گذاشت. شاگردانی فرهیخته و موفق در مهندسی، خدمات ارزنده‌ی ایشان به میراث فرهنگی و جامعه‌ی مهندسی و انجام پروژه‌هایی بزرگ عمرانی بدون توقعات مالی نام نیك ایشان را در ذهنها همیشه زنده و جاویدان به یادگار می‌گذارد. اینجانب در ساخت سیلوی عظیم اكبرآباد شیراز افتخار همكاری نزدیك با ایشان را داشتم. نظریات ایشان در علم و عمل، كار و زندگی و امور اجتماعی همیشه آرام‌بخش جلسات بود. شادروان همیشه از پاكی، صفا و بی‌آلایشی استقبال می‌كرد. اینجانب در طول خدمت پربارشان همیشه روابط بسیار نزدیكی چه در بعد كاری، اجتماعی و خانوادگی با ایشان داشتم و فقدان ایشان را ضایعه‌ی بسیار بزرگی برای دانشگاه و انجمنهای مهندسی می‌دانم.

روح پر فتوح آن مرحوم شاد باد،

دكتر منصور طاهری

عضو هیأت علمی بخش مهندسی شیمی

Comments