دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندس بهپور انسانی بود آزاده، با طبعی بلند، و سرشار از محبت و زندگی، صاحب‌رأی و اندیشه و در یك كلمه انسان بود. دوستی و همكاری با وی در بدو ورودم به بخش مهندسی راه و ساختمان از سال ۱۳۶۳ آغاز گشت. نظرها و اندیشه‌های مهندس بهپور در مسائل مهندسی راه و ساختمان زبانزد خاص و عام بود. وی افزون بر كسب دانش روز در زمینه‌ی مسائل كاربردی مهندسی راه و ساختمان به ویژه مكانیك خاك و ژئوتكنیك و پایدارسازی و ایمنی ساختمانها، حرفه‌ای عمل می‌كرد. در چندین پروژه‌ی مشاورتی كه با مهندس بهپور همكاری داشتم، از وسعت نظر و دید عالی مهندسی ایشان لذت بردم. وی این ویژگی را داشت كه می‌بایست خود از محل پروژه بازدید داشته باشد و كلیه‌ی مسائل مرتبط با پروژه را در محل با دقت نظر فراوان مورد بررسی قرار دهد. وسواس و دید موشكافانه‌ی علمی و مهندسی ایشان، به ویژه در بازدیدهای میدانی و استفاده از تخصصهای مختلف در پروژه‌های درگیر، برای همه آموزش بود.

مهندس بهپور همكاری دلسوز و استادی فرهیخته و فرزانه بود و در عین حال توجه خاصی به دانشجو و كارمند داشت. نكات مثبت افراد را می‌دید و از منفیها عبور می‌كرد. او مرد عمل و اصول بود. بلند‌نظری، متانت‌طبع و افكار بلندش مایه‌ی افتخار و درس بزرگی برای بنده و دیگر همكاران و دانشجویانش بود. روحش شاد.

همكار و دوست استاد مهندس لطفعلی بهپور

دكتر ناصر طالب بیدختی

Comments