دکتر قاسم حبیب‌آگهی

نزدیك به یك سال گذشت

چون با مرحوم مهندس بهپور در یك زمینه‌ی تخصص فعالیت داشتم، از نزدیك با خصوصیات ایشان آشنایی كامل داشتم. حدود پانزده سال قبل در بدو ورود به بخش مهندسی راه و ساختمان اولین پروژه‌ی ژئوتكنیكی را به صورت مشترك با ایشان داشتم. پروژه‌ی مزبور مربوط به حوضچه‌ی استحصال نمك در دریاچه‌ی مهارلو بود كه یكی از مواردی بود كه نه تنها احتیاج به بررسی مطالعات ژئوتكنیكی داشت بلكه نظارت كامل بر نحوه‌ی اجرای آن نیز بسیار بااهمیت بود و مهندس بهپور با دید عمیق خاص خود كلیه‌ی جوانب ریز مربوط به آن را كه جزء لاینفك یك كار حرفه‌ای بود مد نظر قرار می‌داد. پس از آن نیز پروژه‌های دیگری نیز به ایشان ارجاع داده می‌شد كه هركدام در نوع خود شاید منحصر به فرد باشد. بررسی و ارائه‌ی تمهیدات لازم جهت پایدارسازی برج كریمخانی از این قبیل بود. نكته‌ی بسیار حائز اهمیت در تمامی این پروژه‌ها آن بود كه ایشان سعی داشتند تا با مشاركت گروه ژئوتكنیك تجربه‌ی حرفه‌ای خود را منتقل نمایند كه در این زمینه بسیار موفق بودند. یكی دیگر از ویژگیهای ایشان علاقه‌ی بسیار به دانشگاه خصوصاً دانشگاه شیراز بود. ایشان برای پیشرفت و توسعه‌ی دانشگاه از هیچگونه تلاشی فروگذار نمی‌كردند و بدون هیچگونه چشمداشت مادی در پروژه‌های مربوط به طرحهای عمرانی و توسعه‌ی دانشگاه فعالیت می‌نمودند. و بالاخره، هر كس كه با ایشان ولو برای مدت كوتاهی آشنایی داشت نمی‌توانست وقار و تواضع ایشان را كه لازمه‌ی شخصیت علمی یك عضو هیأت علمی دانشگاهی است نادیده انگارد. حضور ایشان برای بخش مهندسی راه و ساختمان و گروه ژئوتكنیك غنیمت و سرمایه‌ی بسیار بزرگی بود. روحش شاد.

دكتر قاسم حبیب‌آگهی

۸۴/۲/۸

8/2/84

Comments