دکتر عبدالحسین جهانمیری

اینجانب در طول ده سال كه با مرحوم جناب مهندس بهپور در دانشكده‌ی مهندسی آشنا شدم و در ارتباط با بعضی پروژه‌ها از نزدیك با ایشان در تماس بودم، ایشان را فردی وارسته و درستكار دیدم و علاقه‌مند به خدمت به مردم بدون هیچگونه چشمداشت یافتم. فقدان این عزیز ضایعه‌ی بزرگی برای دانشگاه شیراز می‌باشد.

دكتر عبدالحسین جهانمیری

دانشیار بخش مهندسی شیمی

Comments