دکتر محمدرضا بنان

به یاد استاد

هنوز هم باور نداریم،

به دنبال زنگ صدایش كه در گوشه و كنار دانشكده و به‌خصوص در كلاسهای درس به گوش می‌رسد، او را جستجو می‌كنیم. او را كه یك معلم بود، به مفهوم واقعی كلمه‌ی معلم. حرفهایش، رفتارش و … همه و همه به دل می‌نشست و حكایت از اندیشه‌ای والا كه در خور فرهیخته‌ای چون او بود می‌كرد.

چه سبكبال رفت استاد لطفعلی بهپور، یادش گرامی.

دكتر محمد رضا بنان

عضو هیأت علمی بخش راه ساختمان دانشكده‌ی مهندسی

Comments