۲.بخش‌های چهارم تا ششم
بخش چهارم

این مدرسه تا كلاس نهم داشت یعنی شش كلاس ابتدایی و سه كلاس سیكل اول متوسطه. من تا كلاس نهم در این مدرسه تحصیل كردم. برادر بزرگتر من و دو برادر كوچكترم نیز در همین مدرسه تحصیل كردند. وضع مدارس دیگر هم به جز اینكه اغلب چندان محیط مذهبی نداشتند شبیه مدرسه‌‌ی ما بود. سیكل [...]

ادامه‌ی مطلب Read More
بخش پنجم

در سال اول دروس ما عبارت بودند از فارسی، انگلیسی، تاریخ تمدن، فیزیك و ریاضی كه برای همه‌‌ی دانشجویان یكسان بود جز اینكه گروههای درسی با توجه به تعداد دانشجویان مشخص می‌شد. به طوری كه هر كلاس شامل حدود 40 دانشجو بود. در سال دوم دروس دیگری اضافه می‌شد مثل فیزیك مدرن یا فیزیك مهندسی، [...]

ادامه‌ی مطلب Read More
بخش ششم

همانطور كه قبلاً گفتم پدرم به بیماری سرطان دچار شده بود. در سال اول دانشكده كه بودم دو بار روی او عمل جراحی كردند و هربار مدتی در بیمارستان و مدتی در منزل بستری بود. با توجه به اینكه برادر بزرگم در تهران زندگی می‌كرد سرپرستی خانواده به عهده‌‌ی من بود. درواقع من نقش پدر [...]

ادامه‌ی مطلب Read More