۳.بخش‌‌های هفتم تا نهم
بخش هفتم

موضوع اصلی جلسات تفسیر قرآن بود و البته به همراه بحثهای حاشیه‌ای كه گاهی رنگ سیاسی می‌گرفت. در هر جلسه یك نفر چند آیه از قرآن را تفسیر می‌كرد و سپس رشته‌‌ی كلام را جهت تفسیر بیشتر همان آیات به تنها روحانی موجود در جلسه می‌سپرد. این روحانی مدتها آقای مجد‌الدین محلاتی بود و بعدها [...]

ادامه‌ی مطلب Read More
بخش هشتم

«عبدی» را من ندیده‌ام اما بر اساس آنچه كه بعدها سعید محسن تعریف كرد او یك تحلیلگر سیاسی بسیار هوشمند بود و در واقع اساس بسیاری از تحلیلها و آموزشهای اولیه‌‌ی سیاسی سازمان از او بود. نقش او در ایجاد و رشد سازمان در مراحل اولیه چنان بود كه سعید می‌گفت: «یكی از افتخارات ما [...]

ادامه‌ی مطلب Read More
بخش نهم

الف.تعلیمات سازمانی و تشكیلاتی: هر فرد عضو سازمان فرامی‌گرفت كه چگونه باید مسائل تشكیلاتی را رعایت كند. در صدر این مسائل، امور امنیتی بود. یعنی فرد باید به تدریج كلیه‌‌ی ارتباطات خود را با مجامع و یا افرادی كه ممكن بود از طریق آنها به خطر بیفتد قطع كند. این موضوع فقط شامل افراد مشكوك [...]

ادامه‌ی مطلب Read More